Holder audition ved behov for opptak av nye medlemmer.

Bergen hadde behov for et bredere tilbud for danselystne studenter, derfor ble kompaniet etablert vårsemesteret 2010. Vi er et kompani fylt med virkelig dedikerte dansere, som elsker dans. Innad i kompaniet samarbeider vi om administrasjon, øving, koreografi, opptredener, PR og sosiale sammenkomster. Dette er med på å samle oss som gruppe, noe som er helt avgjørende for det arbeidet vi gjør.

Siden våren 2010 har kompaniet hatt en bratt utviklingskurve. Høsten 2010 tredoblet vi antall medlemmer fra foregående semester og i dag skal kompaniet til enhver tid etterstrebe å være 25 aktive medlemmer. Det innebærer at vi tilbyr gjesteplasser for å fylle opp plassen til de faste danserne som har permisjon for et år.

Grunnet stor pågang og at vi beklageligvis ikke har kapasitet til å gi et tilbud til den store skaren av studenter som vil være med, har vi derfor opptak til kompaniet ved audition.